COVID-19

COVID-19 - Informationer til dig som patient

Efter de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter kan vi nu åbne op for fysiske konsultationer på klinikken igen og gå fra et nødberedskab til et reelt beredskab.

For at imødekomme sundhedsstyrelsens krav om at reducere risiko for smitte under COVID-19, kommer vi til at åbne langsomt op. Vores fysioterapeuter vil arbejde i små teams og arbejde forskudt af hinanden og der vil blive booket færre patienter end normalt, for at efterleve anbefalingen om at undgå store forsamlinger og om at huske at holde god afstand. Der vil være synlig information og klare retningslinjer for hvordan du som patient skal forholde dig på klinikken, hvor god afstand og grundig håndhygiejne er de vigtigste budskaber.

Inden du møder op på klinikken SKAL du være visiteret af vores personale igennem en telefon samtale, for at sikre os at du lever op til kravene fra sundhedsstyrelsen. Her er det vigtigt, at du IKKE har symptomer på COVID-19. Så hvis du er ny patient. skal du kontakte os på telefon for at blive visiteret, inden du møder op fysisk. Det samme gælder for patienter i et eksisterende forløb, men her vil I blive kontaktet af vores fysioterapeuter i løbet af ugen. Hvis du allerede er i et behandlingsforløb og har akut behov for fysioterapi, anbefaler vi at du selv kontakter os på telefon, for at vi kan visitere dig og finde en hurtig tid.

Vores fysioterapeuter vil fortsat benytte sig af vores tilbud om video- & telefysioterapi i videst muligt omfang, i tråd med sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men vi vil tilbyde fysiske konsultationer til de patienter som har et behov og som lever op til sundhedsstyrelsen anbefalinger, som bl.a. indebærer en vurdering af alvorlighed, risiko for forværring, øget medicinforbrug eller fare for langvarige forløb, hvis man ikke modtager fysisk undersøgelse og behandling. Herudover vil patienter i eksisterende video- & telefysioterapi forløb, som ikke er i bedring eller er i forværring, nu blive tilbudt fysiske konsultationer på klinikken.

Vi har brugt ventetiden til at udarbejde skriftlige retningslinjer og faste procedurer for hvordan vi skal agere som personale og fysioterapeut på klinikken under COVID-19 epidemien. Disse er løbende blevet opdateret i takt med sundhedsstyrelsens nye anbefalinger og vores personale er blevet undervist i disse retningslinjer. Herudover har vi brugt tiden på at klargøre klinikken fysisk, så den lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger, med fokus på at sikre god afstand og fjerne aviser/magasiner, kaffe mm. Etablering af sprit dispensere for at sikre god håndhygiejne og synlige plakater med information og retningslinjer for hvordan man skal agere som patient på klinikken under COVID-19.  Vores fysioterapeuter er også udstyret med værnemidler og har fået klare retningslinjer for en god hygiejne med et skærpet fokus på rengøring og afspritning af hænder, dørhåndtag, behandler bænke, stol og træningsudstyr mm. inden og efter hver behandling.

Vi føler os derfor helt klar til at tage imod jer på klinikken på en forsvarlig måde og glæder os rigtig meget over, at vi nu har fået mulighed for at hjælpe endnu flere mennesker til et sundere liv med færre smerter, bedre funktion og større livskvalitet.

Træningscenteret er lukket, men du kan stadig træne med os!
Træningscenteret er lukket ned på ubestemt tid og du har selvfølgelig mulighed for at sætte dit abonnement i bero i den periode.
Hvis du er medlem i træningscenteret, har du dog mulighed for at træne på ét af vores 40 forskellige onlinehold, som du kan finde her: https://fysiodanmarkolstykke.dk/onfit5/