Behandling af bækkenbund

Fysioterapi under navlen

Undersøgelse og træning af bækkenbundmuskulaturen henvender sig til kvinder og mænd, med ønsket om en stærkere bækkenbund, og evt. vand- og eller afføringsproblemer. Naturlige årsager til behov for bækkenbundstræning:
1. Aldring
2. Operation i underlivet
3. Overvægt
4. Inaktivitet
5. Bækkenbunds- prolaps
6. Mave- og tarmproblemer
7. Graviditet / Fødselsskader
8. Inkontinens

Undersøgelse

Første konsultation varer ca. 45 min. og starter, som ved enhver fysioterapikonsultation, med en snak omkring dine gener, introduktion til samt information om bækkenbundens opbygning og funktion samt forventningsafstemning og målsætning. Derefter vil jeg undersøge din bækkenbundsmuskulatur med henblik på at afdække årsagen til dine gener. Den fysiske undersøgelse er valgfri, men nødvendig for at sikre den rette intervention.

Træning

Træning af bækkenbundsmuskulaturen kan være én til én ved undertegnede for en periode, indtil du kniber korrekt. Vi anbefaler og tilbyder derefter holdtræning over en 10 ugers periode, med træning to gange/uge, med henblik på fortsat træning af bækkenbundsmuskulaturen samt forebyggelse af tilbagevendende gener. Holdtræningen er bygget op over en logbog, indeholdende relevante øvelser i forskellige sværhedsgrader. Ved en individuel konsultation, med enten Mille eller Rikke, vil du blive introduceret til logbogen og screenet til et niveau, du skal starte på. Du skal udfylde logbogen ved hver træningsgang. Ved forløbets afslutning vil du blive tilbudt fysisk undersøgelse og testet med de samme tests, som du gennemgik ved første fysiske undersøgelse ved Rikke. Dette for at kunne dokumentere effekten af din træning.
Undervisning
Ønsker du at deltage på holdtræningsforløb over en 10-ugers periode vil det være relevant at deltage i vores undervisning omkring bækkenbunden, som afholdes ca. 6 gange/år á 1 ½ times varighed. Undervisningen vil give dig en grundig introduktion til bækkenbundens anatomi og funktion samt viden om hvad træning af bækkenbundsmuskulaturen, kan gøre for dig. Du vil blive præsenteret for evidensen der taler FOR bækkenbundstræning samt hvilke øvelser, vi vil anbefale dig, der ønsker en stærkere bækkenbund.

GYNOBS FYSIOTERAPEUT

Rikke Derby Stistrup

Fysioterapeut