Sportsfysioterapi

ENESTÅENDE AT KLINIKKEN HAR 6 EKSAMINEREDE SPORTSFYSIOTERAPEUTER

I takt med den øgede fokus på vigtigheden i at dyrke motion er antallet af personer, som dyrker idræt steget i de seneste år. Dette medfører en øget risiko for skader i bevægeapparatet.
Uddannelse som Sportsfysioterapeut er et certificeret specialeforløb over flere år. Idrætsfysioterapi er anvendelse af viden om kroppens biomekaniske forhold, hvilket vil sige led-, knogle-, sene-, muskel-, nervesystems- og bindevævs indbyrdes funktioner er nødvendig. Ligeledes er anvendelse af viden og analyse af træningsprincipper og disses indikationer og kontraindikationer for både det raske og det syge individ essentielt. Derudover skal specialisten kunne analysere fremmende og hæmmende faktorer for den enkeltes mulighed for og lyst til at dyrke fysisk aktivitet samt om, hvorledes man fastholder et øget aktivitetsniveau.

For at kunne genkende og håndtere såvel overbelastnings- som akutte idrætsskader både initialt og gennem et genoptræningsforløb, er det centralt, at specialisten kan analysere mekanismerne bag skadesudvikling, de fysiologiske krav, der stilles inden for specifikke idrætsaktiviteter, vigtigheden af symptomer og de kliniske fund, samt de mulige behandlings- og rehabiliteringsstrategier både mono- og tværfagligt. Specialisten er videnskabeligt velfunderet og benytter sig så vidt muligt af evidensbaserede måleredskaber og tests.

Mads, Mille, Ditte, Ness, Rikke og Anders er alle certificeret og kan arbejde efter ovenstående beskrivelse

SPORTSFYSIOTERAPEUTER

Rikke Derby Stistrup (BARSEL)

Fysioterapeut

Ness Woch Sørensen

Fysioterapeut

Mille Asmussen

Fysioterapeut

Anders R. Gadegaard

Fysioterapeut