Sundhedsprofil

Med en sundhedsprofil kommer du hele vejen rundt om din sundhed.
Formålet med sundhedsprofilen er at give dig et enkelt og letforståeligt "øjebliksbillede" af din sundhed.

Sundhedsprofilen indeholder 18 forskellige emner. Emnerne består af kropsmål, fysiologiske test og subjektive vurderinger, der tilsammen giver et billede af din fysiske, mentale og sociale sundhed.
Resultaterne for hvert enkelt emne præsenteres visuelt i Sundhedshjulet. Dette er inddelt i en grøn, gul og rød zone. Den yderste grønne zone repræsenterer de officielle anbefalinger indenfor emnet. De punkter du har i den grønne zone i sundhedshjulet er altså der, hvor du opfylder de anbefalinger som Sundhedsstyrelsen anviser.  Den gule zone er opmærksomshedszonen og den røde zone repræsenterer risikoadfærd. Dvs. områder der ligger i den røde zone kræver nogle eller en del ændringer, hvis du vil bevæge dig længere ud mod den grønne zone, og dermed leve efter de officielle sundhedsanbefalinger.

Når du har gennemført testen, gennemgår vi resultaterne og lægger en plan for, hvordan du optimerer din sundhed.

Alle emnerne har en grad af indbyrdes afhængighed. Når du har ændret adfærd inden for ét område, kan det også ses på din score inden for ét eller flere andre områder.

Med en sundhedsprofil får du også din BodyAge. BodyAge fortæller om din risiko for, at din sundhed påvirkes af din livsstil i positiv eller negativ retning. BodyAge er et "øjebliksbillede", som kan påvirkes i begge retninger afhængig af kost og livsstil.

360°’s sundhedsprofil og beregning af BodyAge giver dig indsigt, overblik og øger din motivation.
Brug sundhedsprofilen som et afsæt til sunde forandringer og oplev bedre resultater.

Det tager ca. 60 min. at lave en sundhedsprofil. Før testen skal du derhjemme udfylde et spørgeskema omkring din sundhed.

Se priser her.