Vederlagsfri Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til dig, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at forbedre eller vedligeholde dit fysiske funktionsniveau.
Forudsætningerne for at få vederlagsfri fysioterapi er, at du har en gyldig lægehenvisning og at du opfylder kriterierne fastsat af Sundhedsstyrelsen.
Er du i tvivl om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, så spørg din fysioterapeut.

Aktiv tilgang
Vi har en aktiv tilgang til behandlingen, og den vil primært bestå af træning, enten på små hold i træningssalen eller i fitnesscenteret. Det kan også være individuel træning i fitnesscenteret, ofte en kombination af begge dele. Læs mere om vores tilbud om vederlagsfri holdtræning her.
I nogle situationer kan der være behov for at supplere træningen med individuel fysioterapeutisk behandling.
Det er dig og fysioterapeuten, der sammen vurderer, hvad der er bedst for dig.

Indledende samtale og undersøgelse
Behandlingsforløbet startes med en samtale og grundig undersøgelse.
Du vil inden 1. konsultation, få tilsendt et oplysningsskema på e-mail, hvori du kan fortælle fysioterapeuten din historie, oplyse dine funktionsbegrænsninger, angive evt. smerter, osv. På den måde er fysioterapeuten klædt godt på til den 1. samtale.
Fysioterapeuten udarbejder, i samarbejde med dig, en målsætning for behandlingsforløbet.
Du vil løbende igennem behandlingsforløbet, få tilsendt opfølgende oplysningsskemaer, hvori du kan angive ændringer i dit funktions niveau. På den måde sikrer vi, at behandlingen er målrettet og har den rette effekt.

Objektive tests
Du vil ved opstart af behandlingsforløbet og løbende 3 gange om året, blive testet med en række forskellige objektive tests. Vi tester bl.a. din balance, styrke, kondition og bevægelighed. På den måde har fysioterapeuten mulighed for, at justere og optimere træningen samt sikre, at det rigtige niveau rammes og kvaliteten i det videre behandlingsforløb fastholdes.
Testene bliver varetaget af vores vederlagsfri test team, som er fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende der er specielt uddannede til at teste vederlagsfrie patienter. Dette sikrer effektive og pålidelige tests.
Testresultatet har ikke betydning for om du fortsat kan få vederlagsfri behandling og træning, - det er udelukkende for at vurdere og optimere dit behandlingsforløb.
Testresultaterne bearbejdes desuden anonymt mellem FysioDanmark klinikker, så kvaliteten dokumenteres og sikres landsdækkende.

Om vederlagsfri fysioterapi hos FysioDanmark Egedal - Ølstykke

 • Vi har mange års erfaring og stor ekspertise i at behandle og træne patienter med varige progressive sygdomme, fysiske handicaps og funktionsnedsættelse.
 • Vi arbejder ud fra den nyeste forskning, kliniske retningslinjer og lægger stor vægt på tryg, målrettet og effektiv behandling.
 • Vi arbejder løbende på at forbedre og kvalitetssikre vores tilbud til vederlagsfrie patienter.
 • Vi har handicapvenlige lokaler med kørestolsadgang, handicaptoilet og personlift.
 • Vores træningscenter har brugervenligt træningsudstyr, også velegnet til kørestolsbrugere.

Praktik information

 • Fysioterapeutisk træning og behandling er gratis for dig, da regionen dækker udgifterne.
 • Du skal have en gyldig lægehenvisning, der skal fornyes hvert år.
 • Du skal melde afbud til en individuel konsultation senest kl. 09.00 samme dag. Ved udeblivelse eller for sent afbud til en individuel konsultation, er vi berettiget til at tage et honorar på kr. 160,00
 • Når du ankommer til FysioDanmark Ølstykke skal du altid registrere dit fremmøde ved at køre dit sygesikringskort igennem terminalen i receptionen.
 • Hvis du træner i fitnesscenteret, uden en individuel konsultation med en fysioterapeut, skal du ligeledes registrere dit fremmøde med dit sygesikringskort igennem terminalen i receptionen.
 • Du skal regelmæssigt have en aftale med din fysioterapeut. Herved sikrer vi, at der er en løbende progression i træningen og at dit træningsprogram hele tiden er optimalt.