Forebyggelse af idrætsskader

Vi hjælper dig med at undgå skader.

Vi har indgående kendskab til at analysere de krav til bevægeapparatet som netop din idrætsgren kræver. Vi undersøger hvordan du bevæger dig og screener dig med en række funktionelle tests. Ud fra analysen udarbejder vi et effektivt træningsprogram til dig så du forbliver skadesfri og øger din præstationsevne. Overvejelser omkring træningspas, restitution, variation, styrke, udholdenhed og koordination vil indgå som en naturlig del af træningsprogrammet.
Vi ser dette fokus område, den forebyggende træning, som et af de vigtigste parametre indenfor idrætsfysioterapien.