Fysioterapi og træning

Hos FysioDanmark er du i de bedste hænder

58 % af den danske befolkning har indenfor de sidste 14 dage oplevet muskel- og skeletbesvær, heraf oplevede 23 % svære symptomer.
Næsten halvdelen (25 %) af dem med symptomer valgte at tage håndkøbs-eller receptpligtig medicin som følge af smerter eller nedsat funktion.
Kun 8 % opsøgte videre behandling.
Og kun 1 % fejlede noget alvorligt.
Muskel- og skeletsygdomme beskriver symptomer som smerte og nedsat funktion relateret til bevægeapparatets nerver, muskler, sener, knogler og led.
Hyppigst forekommende er lænderygsbesvær (30 %) og skulder-nakkebesvær (33 %), dernæst fordeler de resterende (37 %) sig i arme, hænder, ben, knæ, hofter og kæbeleddet.
Der er oftest ikke tale om farlige eller livstruende tilstande, og derfor er det kun omkring ca. 1 % af dem, der henvender sig med muskel- og skeletbesvær, der bliver indlagt på et hospital til videre udredning ved deres første konsultation hos egen læge.
De resterende vil modtage rådgivning og videre henvisning fra egen læge til en fysioterapeut eller en kiropraktor, der så vil undersøge årsagen til symptomerne i bevægeapparatets nerver, muskler, sener, knogler og led.
Efter en grundig førstegangsundersøgelse (1.konsultation) vil fysioterapeuten informere patienten om de kliniske fund og i samarbejde med patienten aftale et behandlingsforløb.