Praktisk information

Herunder har vi samlet en masse praktisk information omkring FysioDanmark Ølstykke.

Velkommen til FysioDanmark Egedal – Ølstykke
Som ny patient er det vigtigt at du er godt oplyst for at få et så optimalt og afstemt et forløb som muligt.
Nedenstående punkter indeholder nogle af de vigtigste informationer, og vi vil opfodre dig til at læse inden du møder op på klinikken.
Vi er autoriserede
Alle fysioterapeuter på klinikken er autoriserede fysioterapeuter.

Huskeliste til individuelle behandlinger, holdtræning og egen træning på klinikken
– Husk eget lagen.
– Husk dit sygesikringskort. Det skal registreres i scanneren ved receptionen ved ankomst i klinikken.
– Husk almindelig hygiejne og at tage hensyn til andre omkring dig og til klinikkens udstyr.
– Afbud skal meldes senest kl. 18.00 dagen før, udeblivelse eller for sent afbud faktureres med et gebyr på 292,60 kr.

Få afklaret dine forventninger hos din fysioterapeut første gang
Hvis du har nogle forventninger eller holdninger til dit behandlings- og træningsforløb, og hvad dette skal indeholde, så husk at få sagt det højt, så vi bedre kan imødekomme dine ønsker og mål.
Husk at du er velkommen til at tage en af vores foldere på alle vores behandlingstilbud som ligger i venteværelset.

Vigtigt: Betaling af regninger
Vi gør dig opmærksom på at din behandling eller holdtræning skal betales hver gang du er på klinikken. Du kan altid betale i vores selvbetjente dankortautomat eller med mobilepay. Hvis ikke du betaler inden du forlader klinikken, vil der blive sendt en faktura med posten, hvor der tillægges et gebyr på 29 kr.

Betaler dit forsikringsselskab for dit forløb
Vi samarbejder med stort set alle danske forsikringsselskaber. Det betyder, at du kan få behandling og genoptræning i Ølstykke Fysioterapi, hvis du har en sundhedsforsikring. Det er dog vigtigt at understrege, at du altid skal kontakte dit forsikringsselskab først, så du er sikker på, at de har givet accept til betaling af dit forløb. Til første konsultation skal du medbringe de papirer som du har fået tilsendt fra dit forsikringsselskab og din henvisning fra din læge. Vær opmærksom på, at for at fuldende dit behandlings- og genoptræningsforløb, vil du i nogle tilfælde blive anbefalet at tilkøbe sundhedsydelser som forsikringsselskaberne ikke dækker.

Vigtigt: Vi kan for det meste afregne direkte med forsikringsselskabet.
Det er dog MEGET VIGTIGT at du selv er opmærksom på hvor meget fysioterapi du har fået tildelt. Du har selv ansvaret for at holde regnskab med tidsperioden, beløb eller antal behandlingsgange der er tildelt, så dette ikke overskrides. Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte klinikkens sekretær eller spørge din fysioterapeut. Hvis det forsikringsdækkede forløb overskrides, vil du selv skulle betale fremad eller søge forsikringen om udvidelse af den tildelte ramme.

Sundhedsydelser uden tilskud
Hvis du har fået en henvisning fra din læge til fysioterapi og du bliver tilknyttet en fysioterapeut som arbejder under sygesikringen, kan du få tilskud til de traditionelle ydelser din tilknyttede fysioterapeut leverer. Såfremt din tilknyttede fysioterapeut vurderer, at det vil være optimalt for dit behandlingsforløb, at de traditionelle fysioterapeutiske ydelser suppleres med ydelser der ikke indgår i overenskomsten vil du få tilbudt at købe disse i tillæg. Du skal naturligvis ikke betale hvis du udelukkende får ydelser, der allerede er omfattet af overenskomsten. Sundhedsydelser er bl.a. akupunktur, tape, mindre elastikker, udarbejdelse af hjemmeprogram etc. Du vil af din tilknyttede fysioterapeut til det indledende interview blive informeret, om hvilke ydelser det anbefales at tilkøbe.

Sygesikringsoverenskomst
Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring. Hvilket betyder at du med lægehenvisning til fysioterapi kan modtage sygesikringstilskud til din behandling. Tilskuddet er på ca. 40% af honoraret.
Vi er desværre underlagt sygesikringens bestemmelse om, hvor mange fysioterapeuter, der må arbejde hos os med sygesikringstilskud. Derfor må du desværre i nogle perioder påregne ventetid på behandling med tilskud fra sygesikringen.
For at imødekomme den stor efterspørgsel hos FysioDanmark Egedal - Ølstykke og for at tilbyde dig en tid til fysioterapi så hurtigt som muligt, har vi også fysioterapeuter der arbejder uden for sygesikringens overenskomst, hvilket betyder, at du ikke kan modtage sygesikringstilskud til behandlingen. Hos disse fysioterapeuter vil der typisk højst være 1-2 dages ventetid.

Fremmøde/registrering
Det er vigtigt at du registrere dig rigtigt på vores terminal. Er du i tvivl, så spørg i receptionen eller hos din fysioterapeut.

Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark" (gruppe 1,2 og 5), kan du få tilskud til dit behandlings- og genoptræningsforløb hos FysioDanmark Holbæk. Husk at oplyse hvis du er medlem, så indberetter vi det automatisk til Sygeforsikringen "danmark".
Du behøver ikke lægehenvisning for at modtage tilskud fra Sygeforsikringen "danmark".
Du kan læse mere på sygeforsikringen "danmarks" hjemmeside.

Afbud
Da vi har stor efterspørgsel på vores fysioterapeutisk ydelser, skal du melde afbud til konsultation senest kl. 18.00 dagen før. I tilfælde af for sent afbud er vi berettiget til at pålægge dig et udeblivelses honorar på kr. 292,60 kr.

Parkering
Parkering kan foregå bag bygningen, hvor vi har op til 15 P-pladser. På travle dage kan det være nødvendigt at parkere ved Ølstykke Station, REMA1000 eller Bageren, som ligger tæt på klinikken.

Ultralydsscanning
Da vi ønsker at tilbyde dig den bedste og mest fagligt velfunderede undersøgelse og behandling, har vi valgt at anvende ultralydskanning i undersøgelsen af dig. Denne undersøgelse er der ikke tilskud til. Der vil blive lagt et gebyr oven i din undersøgelse pris på op til kr. 499,- første gang og efterfølgende op til kr. 250,-. Du kan altid fravælge dette. Gør blot opmærksom på det i telefonen eller ved start af behandlingen

Transport
Bil – Der er mulighed for at tage bilen lige til døren ved klinikken. Der er parkeringsmuligheder ved klinikken og ved Ølstykke Station. Hver opmærksom på begrænsede parkeringsmulighederne ved travle dage.
Tog/Bus – Der er mulighed for at tage bus eller tog til Ølstykke Station og at gå/cykle derfra til klinikken, det tager ca. 1 min.
Cykel – Der er mulighed for at tage til cyklen lige til døren.

Vederlagsfri fysioterapi 
Vederlagsfri (gratis) fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Forudsætningerne for at få vederlagsfri fysioterapi er, at du har en gyldig vederlagsfri lægehenvisning og at du opfylder kriterierne fastsat af Sundhedsstyrelsen. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Læs mere om vederlagsfri fysioterapi hos Fysiodanmark Holbæk her.

Moderne journalføring
Vi anvender hos FysioDanmark journalsystemet Digifys. Via Digifys udsender vi et oplysningsskema til dig før den første konsultation. På den måde kan du i fred og ro beskrive sin situation for fysioterapeuten. Din besvarelse indgår automatisk som del af din journal.

Vi måler din tilfredshed
Vi bestræber os løbende på at du er fuldt ud tilfreds med dit forløb hos os. Derfor måler vi patienttilfredsheden på alle vores patienter.
Som de første fysioterapeuter i verden, måler FysioDanmark patienttilfredsheden systematisk. Vi anvender metoden Net Promotor Score, som baserer sig på dit svar på spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os til en ven eller kollega?”. På baggrund af de input vi får i den forbindelse, forbedrer vi løbende vores ydelser og processer.

Vi har desuden pligt til at oplyse dig om:

Du har aktindsigt
Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.
Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem. Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal.

Hvis der skulle ske en utilsigtet hændelse
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.
En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: "Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet".
Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.
Du kan læse mere om utilsigtede hændelser og rapportere en utilsigtet hændelse her.

Patienterstatningen
Patienterstatningen (PEBL) behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx. et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.
Du kan læse mere om patienterstatningen og anmelde skade her.