Konditionstest

En konditionstest er en metode til, at vurdere din hjerte- og kredsløbskapacitet. Ved konditionstesten tester vi kroppens evne til at optage, transportere og forbruge ilt i musklerne. Konditionstesten giver et talresultet, der viser hvor god kondition en person er i. Jo højere tallet er, des bedre er konditionen. Ud over træningstilstand, afhænger værdien også af personens størrelse og genetik.
Nederst på siden kan du se i tabellerne hvordan dit kondital ligger i forhold til din aldersgruppe.
Jo ældre man bliver, des mere falder konditionen. Træning gennem hele livet vil dog mindske tabet.

Vi tester konditionen med enten en max test, hvor du presses til dit yderste eller med en submax test, som er for dig der ikke kan eller ønsker at udføre en max test, men stadig ønsker en måling af din kondition. Max testen er den mest præcise og er derfor at foretrække.

Max testen vi laver, er en watt-max test, der er en indirekte maksimal konditionstest, hvor vi måler det arbejde (maksimale watt) testpersonen kan udføre. Det omregner vi til et kondital. Testen udføres på en speciel ergometercykel hvor vi præcist kan måle watt belastningen. Testpersonen cykler med en konstant pedalfrekvens imens modstanden gradvist øges, indtil pedalfrekvensen ikke længere kan holdes.
Watt-max testen er næsten lige så præcis som en direkte konditionstest, hvor man, med avanceret laboratorieudstyr, har mulighed for at analysere udåndingsluftens volumen og indhold af ilt og kuldioxid.

Submax testen vi laver, er en to-punktstest. Her måler vi hvor pulsen stabiliserer sig, ved to forskellige arbejdsbelastninger. Det omregner vi til et kondital. Testen udføres med pulsmåler på brystet og der cykles på en speciel ergometercykel hvor vi præcist kan måle watt belastningen.
Testen kan også laves som en et-punkttest, hvis en to-punkttest ikke kan udføres. Dog er denne test ikke så præcis som to-punkttesten.

  • Medbring drikkedunk og håndklæde, - du kommer til at svede!
  • Du må ikke have arbejdet eller trænet hårdt inden testen.
  • Du må ikke have spist, drukket kaffe, te, alkohol eller have røget to timer inden testen.

En konditionstest tager ca. 30 min.

Kondital for mænd

AlderMeget lavtLavtMiddelHøjtMeget højt
5-14<3839-4344-5152-56>57
15-19<4344-4849-5657-61>62
20-29<3839-4344-5152-56>57
30-39<3435-3940-4748-51>52
40-49<3031-3536-4344-47>48
50-59<2526-3132-3940-43>44
60-69<2122-2627-3536-39>40
70-<1920-2425-3233-37>38

Kondital for kvinder

AlderMeget lavtLavtMiddelHøjtMeget højt
5-14<3435-3940-4748-51>52
15-29<2829-3435-4344-48>49
30-39<2728-3334-4142-47>48
40-49<2526-3132-4041-45>46
50-64<2122-2829-3637-41>42
65-<1920-2627-3435-39>40

Kilde: Astrand I. Aerobic work capacity in men and women with special reference to age. Acta Physiol Scand Suppl. 1960;49(169):1-92.