Ness Woch Sørensen

9. maj - 2018

HOVEDOMRÅDER / ERFARING

Ness tager pt. ikke patienter.

Uddannet professionsbachelor i fysioterapi fra Professionshøjskolen Metropol, 2011.

Min indgangsvinkel til fysioterapi er, at fysioterapi er en behandlingsform der skal facilitere det enkelte menneske til selv at kunne kontrollere og bedre deres fysiske udgangspunkt i hverdagen – både ift genoptræning af skader og ifm. almen sundhed.
Denne bedring kan opnås igennem træning, behandling og uddannelse af klienten i forståelse af egen krop og evt skade.

Jeg har arbejdet på klinik siden jeg blev uddannet i 2011 og har fokuseret på muskuloskeletale problemstillinger, sportsskader samt langvarige smerter problematikker.

Jeg har samtidig arbejdet med livstilsforløb og har opøvede kompetencer indenfor trænings vejledning og motivation. Jeg har således arbejdet målrettet med alt fra diabetes til hjertekarsygdomme, samt muskelfremmende træning for sundhed og vægttab.

Jeg har også kompetencer i ultralydsscanning, som jeg ofte bruger for at give den bedst mulige og mest præcise diagnose.

I fysioterapiforløb hos mig vil du mærke at jeg tager det hele menneske i betragtning ift til rehabilitering/genoptræning af din skade.

Til dagligt har jeg de seneste siden 2016 haft ansvaret for de fysioterapistuderende vi har igennem forløb fra fysioterapiskolen, og jeg ser stor glæde og tilfredsstillelse i at bidrage til at give både studerende og klienter en god og professionel oplevelse.

HOLD

Ryghold, Skulderhold, Løbehold

UDDANNELSE / KURSER

– Brian Mulligan’s cencept of mobilitions with moment – Introduction (I)
– Dansk selskab for smerte og fysioterapi (SMOF) – ”Smerte instruktørkursus”
– Dansk selskab for smerte og fysioterapi (SMOF) – ”Neuroscience & Smerte”
– Dansk selskab for smerte og fysioterapi (SMOF) – ”Grundkursus i Smertevidenskab”
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – ”Styrketræning” og ”Aerob og Anaerob træning”
– Muskuloskeletal ultralydsscanning – ”advanced kursus – skulder/albue”
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – Bestået ”Eksamen i idrætsfysioterapi” – del A
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – ”idrætsfysioterapi i relation til knæ-/ankel-/fodområdet)
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – ”Taping”
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – ”Akutte skader og førstehjælp i idrætsfysioterapi”
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – ”idrætsfysioterapi i relation til hofte-/lyskeområdet”
– Dansk selskab for akupunktur i fysioterapi (tidligere DFFAS) – Kursus 1 – akupunktur og smerteteori.
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – ”idrætsfysioterapi i relation til skulder-/albue-/håndområdet)
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – ”idrætsfysioterapi i relation til fod-/ankelområdet”
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – ”idrætsfysioterapi i relation til knæområdet”
– Dansk selskab for sportsfysioterapi – ”introduktion til idrætsfysioterapi og kurserne relateret til idrætsfysioterapi til forskellige kropsregioner”
– Icepus – Sektionen fôr Ortopedisk Manuel Terapi – Sverige – ”Muskuloskeletal Ultrajudsskanning”
– Jo Gibson – skulderkursu
– Dynamic Supersole kursus

– Jeg deltager herudover i faglige kongresser og symposier hvert år for at holde mig opdateret på nyeste viden om de kropsområder jeg beskæftiger mig med.