Signe Sverdrup Henriksen

6. maj - 2018

HOVEDOMRÅDER / ERFARING
Professionsbachelor i fysioterapi fra Københavns Professionshøjskole.
Signe behandler en stor del af vores vederlagsfri patienter, og har særlig erfaring med neurologiske lidelser. Hendes ambition er at give vederlagsfrie patienter et træningsforløb med individualiseret målrettet fysioterapi af høj kvalitet. Derudover at skabe rammerne for, at patienterne får et motiverende, socialt og udbytterigt fysioterapeutisk forløb. Udover neurologiske patienter, har Signe erfaring med sportsrelaterede skader hos voksne såvel som børn.
Signe er tidligere elitegymnast og dyrker stadig gymnastik samt løb og styrketræning.
Da der er evidens for, at en aktiv behandlingstilgang giver smertereduktion, vil en behandling hos Signe tage udgangspunkt i træningsterapi og derved aktiv deltagelse af patienterne.

Har faglige kompetencer indenfor:

• Neurologiske lidelser som sclerose, apopleksi (blodprop/hjerneblødning), Parkinson
• Undervisning af fysioterapeutstuderende

Kursus:
• Sclerosekursus del 1 og 2

Hold:
Ryghold
Nakkehold
Balancehold
Ganghold
sclerosehold