Det internationale indeks af erektil funktion (IIEF5) spørgeskema 
Besvar nedenstående spørgsmål med udgangspunkt i de sidste 6 måneder (uden medicin): 

  1. Hvordan vurderer du din tiltro, til at kunne få og vedligeholde en rejsning?
1  2  3  4  5 
Meget lav  Lav  Moderat  Høj  Meget høj 
  1. Når du havde rejsninger efter seksuel stimulation, hvor ofte var dine rejsninger hårde nok til indtrængning?
1  2  3  4  5 
Næsten aldrig/aldrig  Nogle få gange (meget mindre end halvdelen af tiden)  Nogle gange (omkring halvdelen af tiden)  De fleste gange (meget mere en halvdelen af tiden)  Næsten altid / altid 
  1. Under samleje, hvor ofte var du i stand til at opretholde din rejsning efter at du havde trængt ind i din partner?
1  2  3  4  5 
Næsten aldrig/aldrig  Nogle få gange (meget mindre end halvdelen af tiden)  Nogle gange (omkring halvdelen af tiden)  De fleste gange (meget mere en halvdelen af tiden)  Næsten altid / altid 
  1. Under samleje, hvor vanskeligt var det at bevare din rejsning til at fuldende samleje?
1  2  3  4  5 
Yderst vanskelig  Meget vanskelig  Svært  Lidt svært  Ikke vanskeligt 
  1. Når du har forsøgt samleje, hvor ofte var det tilfredsstillende for dig?
1  2  3  4  5 
Næsten aldrig/aldrig  Nogle få gange (meget mindre end halvdelen af tiden)  Nogle gange (omkring halvdelen af tiden)  De fleste gange (meget mere en halvdelen af tiden)  Næsten altid / altid 

 IIEF-5 scoring
IIEF-5 scoren er summen af de enkelte svar på de 5 spørgsmål 

22-25: Ingen erektil dysfunktion
17-21: Mild erektil dysfunktion
12-16: Mild til moderat erektil dysfunktion
8-11: Moderat erektil dysfunktion
5-7: Svær erektil dysfunktion